Definisi dan Macam-macam Akhlak

Akhlak: Definisi dan Macam-Macam Akhlak

Minggu, Februari 5th, 2017 - Agama Islam

Akhlak secara terminologi yang artinya tingkah laku seseorang yang didorong oleh sebuah keharusan secara sengaja untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk umum dari...