Pengertian Takjil

Apa itu Takjil? Pengertian Takjil

Minggu, April 8th, 2018 - Agama Islam

Apa itu Takjil? Takjil merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Arab yang sudah berubah maksudnya dari arti semula. Walaupun lafalnya masih tetap...