Pengertian Zakat

Zakat: Pengertian, Sejarah, Jenis, dan Hak Zakat

Minggu, April 8th, 2018 - Agama Islam

Apa itu Zakat? Menurut Wikipedia Zakat (Bahasa Arab: زكاة artinya: Zakah) dalam segi istilah merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang...