Kata Serapan – Setiap orang, bahasa mepunyai bagaimana cara digunakan guna mengekspresikan ide dan perasaan atau untuk menyebutkan / merujuk […]