Fungsi Majas – Majas ialah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menyebabkan konotasi tertentu. Majas dapat digunakan […]