filsafat ialah penelitian mengenai semua kejadian kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis, dan dipaparkan dalam teori mendasar. filsafat tidak di […]