Brosur: Pengertian, Fungsi, Ciri-Ciri dan Contonya

Posted on

Brosur ialah buku yang diterbitkan dengan cara tidak rutin yang dapat terdiri dari satu hingga sebanyak sedikit laman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan habis dalam sekali terbit. Halamannya kerap dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang, atau kawat), kebanyakan ada sampul, tetapi tidak menggunakan jilid keras. menurut UNESCO, brosur ialah terbitan tidak teratur yang tidak dijilid keras, lengkap (dalam satu kali terbitan), mempunyai paling sedikit 5 lembaran tetapi tidak lebih dari 48 lembaran, di luar perhitungan sampul.

 

Fungsi Brosur

Brosur dibuat jelas bukan tanpa manfaat dan fungsi, brosur juga mempunyai fungsi yang utama terpenting dalam hal pemasaran dan iklan. Fungsi penting dari sebuah brosur ialah membagikan informasi kepada masyarakat umum tentang suatu produk yang akan ditawarkan dengan cara spesifikasi. untuk dapat menarik minat masyarakat, biasanya brosur dibuat dengan konsep yang menarik dan isinya jelas.

 

Ciri-Ciri Brosur

Ciri-ciri brosur antara lain ialah:

  1. Umumnya mempunyai pesan yang tunggal.
  2. Tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas.
  3. Hanya sekali diterbitkan.
  4. Di buat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik.
  5. Didistribusikan secara tersendiri “oleh perusahaan tersebut”.
  6. Desainnya menarik dan isinya jelas.

 

Contoh Brosur

Contoh Brosur Sekolah kreatif dan menarik