Peribahasa Sindiran. dapat diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung, tetapi secara tersirat menyampaikan sesuatu yang dapat dipahami oleh pembaca atau […]