MajalahPendidikan.Com

Aqidah berasal dari kata “aqada, yaqidu, ‘aqdan, aqidatun” yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedangkan secara teknis aqidah yang […]

Akhlak secara terminologi yang artinya tingkah laku seseorang yang didorong oleh sebuah keharusan secara sengaja untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk […]

Imbuhan Man – Kata imbuhan adalah kata yang telah menerima imbuhan atau afiks dalam bentuk awalan, akhiran atau sisipan. Majalahpendidikan.com […]