Jenis-Jenis Pantun – adalah warisan sastra Indonesia. yang dapat dikatakan sebagai bentuk puisi Melayu. Pantun terkandung dalam macam puisi lama […]

Ciri-Ciri Syair – Syair sangat terikat dengan aturan, seperti jumlah baris dalam bait, berapa banyak suku kata di setiap baris, […]