Puisi Himne – Bentuk baru puisi lebih bebas daripada puisi lama, bebas dalam hal jumlah suku kata, jumlah baris dan […]

Distikon – Puisi baru juga ditafsirkan sebagai jenis puisi modern yang tidak lagi terikat oleh aturan atau dibuat secara bebas […]